Què fem

La nova Associació Professional d’Autors i Autores Literaris de Catalunya naixem amb la voluntat de:  

Constituir un col·lectiu d’autors literaris que es considerin professionals de l’escriptura i, per tant, comparteixin unes mateixes inquietuds i situacions laborals.

Defensar els escriptors professionals com a treballadors de la cultura i equiparar-los a d’altres col·lectius laborals emparats per les Institucions, els sindicats i la legalitat. Trencar mites i falses creences sobre els qui es dediquen a l’escriptura. Acabar amb la precarietat i l’arbitrarietat d’un sector desregularitzat.

Prestigiar socialment la creació i la figura dels treballadors literaris com a patrimoni, com a riquesa i inversió de futur de la col·lectivitat per a mantenir i recrear un imaginari col·lectiu, una llengua viva i un futur millor. Un país sense creadors, sense joves amb voluntat creativa està mancat d’imaginari, de somnis i de projectes. 

Equiparar-nos amb els països del nostre entorn europeu, que sí que disposen de polítiques destinades a la CREACIÓ i a la protecció dels CREADORS, especialment els autors de LIJ.

Convidar tots els sectors implicats en el procès de la creació i la difusió literària (editorials, llibreries, biblioteques, escoles, institucions) a debatre sobre el present i el futur de la creació de la literatura KM0.

Encarar amb voluntat de canvi el nou paradigma del segle XXI, on cal redefinir el valor públic i privat del llibre, dels creadors i de la literatura, i encaixar-ho amb  les noves tecnologies, el mercat, l’Estat  i els canvis de valors de la societat.

Fomentar el valor del llibre literari incidint en el seu valor  econòmic i la seva vinculació amb totes les baules de la cadena que l’han fet possible: creadors, editors, comercials, llibreters.


Escrivim, setembre de 2017.